Question

pay-pal payment no contract

  • 10 February 2018
  • 0 replies
  • 31 views

goede dag ik heb al jaren soundcloud Pro Unlimited. maar ik kan nu niet betalen. omdat ik van pay-pal te horen heb gekregen dat ze geen contract met soundcloud hebben hebben sinds 1 jan 2018.
nu is mij vraag hoe moet ik nu gaan verlengen want ik heb geen kreditkaart en niemand van me vrienden ook niet.

good day I have for years soundcloud Pro Unlimited. but now I can not pay. because I've gotten to hear pay-pal that they have no contract with soundcloud have since 1 January 2018. now is my question how do I extend go because I have no credit card and no one from me also not friends.

0 replies

Be the first to reply!

Reply